Punëtori për mësimdhënës

Punëtori për mësimdhënës

Në Career Vision Center, ne kemi një qëllim të thjeshtë, por të fuqishëm: të ndihmojmë fëmijët të gjejnë rrugën e duhur në botën e karrierës.
Ne kuptojmë se mesimdhenësit luajnë një rol të rëndësishëm në ndihmën e fëmijëve të tyre të kuptojnë interesat, aftësitë dhe vlerat e tyre në lidhje me një karrierë të ardhshme.
Nëpërmjet punëtorive tona, ne u ofrojmë mesimdhenësve burime të nevojshme dhe strategji të avancuara për të ndihmuar fëmijët të identifikojnë dhe të zhvillojnë potencialin e tyre në fushën e punës.
Shërbimet tona janë të përshtatshme për të gjitha nivelet e shkollave dhe përmbajnë teknika dhe burime të vlefshme që mund të ndihmojnë mesimdhenësit të ndihmojnë fëmijët të marrin një vendim të informuar për karrierën e tyre të ardhshme. Ne jemi këtu për të ndihmuar të gjoithë akterët më rëndësi dhe ndikim, që të bëhen partnerë të vlefshëm për fëmijët dhe të rinjtë në zhvillimin e karrierës së tyre dhe të siguroheni se ata janë të gatshëm për sfidat e tregut të punës së së ardhmes.