Shërbimet

Këshillim individual për karrierë

Me kënaqësi ju njoftojmë se "Creer Vision Center" është hapur për të vazhduar me ofrimin e këshillimit individual për karrierë, mundësi kjo për të rinjtë, në rrugën drejt një karriere të suksesshme dhe të qëndrueshme...

Lexo më shumë

Punëtori me grup të rinjsh

Career Vision Center ka kënaqësinë t’ju njoftojë për punëtorinë tonë të re dhe inovative, tashmë të dëshmuar si në nivelin global, ashtu edhe në kontekstin tonë, e cila është e dedikuar për t’ju përgatitur për procesin e vendimmarrjes

Lexo më shumë

Punëtori për prindër/kujdestar të të rinjve

Mbi bazën e rëndësisë kruciale që kanë sistemet mbështetëse në orientimin e të rinjve për karrierë, Career Vision Center ofron sherbime profesionale të specifikuara për grupe përkatëse...

Lexo më shumë

Punëtori për psikolog, pedagog dhe këshilltar karriere

Shkolla është një kohë e rëndësishme për zhvillimin e karrierës së fëmijëve tuaj dhe ne në Career Vision Center jemi këtu për të ofruar mbështetjen dhe trajnimin e nevojshëm për psikologët dhe pedagogët e shkollave, si dhe këshilltarët e karrierës.

Lexo më shumë

Punëtori për mësimdhënës

Në Career Vision Center, ne kemi një qëllim të thjeshtë, por të fuqishëm: të ndihmojmë fëmijët të gjejnë rrugën e duhur në botën e karrierës. Ne kuptojmë se mesimdhenësit luajnë një rol të rëndësishëm në ndihmën e fëmijëve të tyre të kuptojnë interesat, aftësitë dhe ...

Lexo më shumë

Mbështetje holistike mbi funksionimin organizativ

Në Career Vision Center, besojmë se udhëzimi i karrierës luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e motivimit të punonjësve, përshtatjen organizative, team building, performancën në punë dhe suksesin e përgjithshëm organizativ...

Lexo më shumë

Shërbime Psiko-Sociale

Duke qenë se ne e njohim rolin kritik të shëndetit mendor dhe mirëqenies në proceset e zhvillimit të karrierës, udhëzimit dhe vendimmarrjes, Career Vision Center (CV Center) është e përkushtuar të përmirësojë këto aspekte duke fuqizuar individët dhe komunitetet

Lexo më shumë

Shërbime kërkimore

Në Career Vision Center angazhimi ynë për të promovuar mirëqenien shtrihet përtej sferës së shërbimeve tradicionale.

Lexo më shumë

Praktika profesionale

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Career Vision Center, një vend që ju ofron ekspertizë dhe profesionistë të përkushtuar për të ndihmuar individët të gjejnë rrugën e tyre

Lexo më shumë