Category: check

Këshillimi individual për karrierë

Me kënaqësi ju njoftojmë se “Creer Vision Center” është hapur për të vazhduar me ofrimin e këshillimit individual për karrierë, mundësi kjo për të rinjtë, në rrugën drejt një karriere të suksesshme dhe të qëndrueshme. Pse të zgjidhni “Creer Vision Center”? Sepse ne i besojmë fuqisë së një ndërhyrjeje individuale dhe të personalizuar, mbi bazën […]